producten en diensten

teamcoaching

Een organisatie of een team is een verzameling van mensen die gezamenlijk een taak verrichten. De onderlinge samenhang tussen de leden is van vitaal belang voor effectiviteit. Een coachende manier van werken daagt medewerkers uit met zichzelf en collega’s aan de slag gaan, om die samenhang te versterken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van “Integrale procesbegeleiding”. Dit model is ontwikkeld door Wim Goossens en blijkt uiterst zinvol om groepsprocessen te doorgronden. Door het proces en de kennis die zo ontstaat, ontwikkelt en versterkt de organisatie zich.

Onze coachende aanpak bij organisatie- of teamontwikkeling is maatwerk. We onderzoeken uw vraag en bouwen samen met u naar een oplossing. We bieden teamcoaching, maar ook intervisie voor intercollegiale professionalisering en ontwikkeling, of individuele coaching voor persoonlijke ontwikkeling. Ook een combinatie van deze middelen is mogelijk.

waarom teamcoaching

Samenwerking en onderlinge synergie is in organisaties van professionals een vereiste. Het kennen en benutten van elkaars kracht. Gezamenlijk leren. De realiteit leert dat synergie bereiken in een team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden zoals bijvoorbeeld de normen en waarden die binnen een team spelen. Dié zijn dan onder andere onderwerp van gesprek binnen de teamcoahing.

welke onderwerpen

  • Vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt.
  • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.
  • Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie en wederzijds begrip.
  • Het opzetten van een effectief nieuw team, door taken en doelstellingen te bespreken en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet kunnen worden.
  • Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden.
  • Het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden.
  • Het in kaart brengen van vereiste competenties van het team en van de individuele teamleden. Via een opleidingsprogramma of individuele coaching kunnen de teamleden zich vervolgens verder ontwikkelen.

voor wie?

Teams van verschillende aard komen in aanmerking voor teamcoaching, bijvoorbeeld: management teams, projectteams, startende teams, afdelingen of business units.

werkwijze

Het aantal teamcoachingsbijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject vooraf gegaan door een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek.

Heeft u belangstelling? Klik dan hier.