over ons

verantwoord ondernemen

Mind Their Business | Ondernemers voor ondernemers

MindTheirBusiness is een uniek ondernemersnetwerk. Nederlandse bedrijven investeren in kleine ondernemers wereldwijd via een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds. Daar staan tegenover: een hoog sociaal en een bescheiden financieel rendement, mogelijk belastingvoordeel en gratis publiciteit.

Financieel en sociaal rendement


Het Oikocredit Nederland Fonds investeert tot 90 procent in aandelen Oikocredit. Vanaf 1990 heeft Oikocredit elk jaar een bescheiden dividend van 2 procent uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Maar het grootste rendement is het sociale rendement: je investeert in een betere toekomst van arme ondernemende mensen en hun gezinnen.

Oikocredit


Oikocredit leent al vanaf 1975 geld aan arme ondernemende mensen wereldwijd. Het geld daarvoor komt uit beleggingen. Het overgrote deel wordt geïnvesteerd in de microkredietsector. Ook investeert Oikocredit in midden- en kleinbedrijf, fair trade-bedrijven en coöperaties. Lenen bevordert de zelfredzaamheid en het zelfrespect.

Microkrediet


Via microkredietinstellingen worden grote leningen verdeeld in duizenden kleine leningen van gemiddeld 200 euro. Arme mensen kunnen vaak geen lening bij de bank krijgen, bijvoorbeeld omdat ze te weinig onderpand hebben. Bij microkrediet wordt er vaak gewerkt in groepsverband. De groepsleden staan voor elkaar in en helpen elkaar om de leningen af te betalen. Van de microleningen wordt 99 procent terugbetaald. Het overgrote deel van de microkredietklanten is vrouw.

Energy-motion Groepsdynamica ondersteunt dit initiatief in het kader van maatschappelijk ondernemen (MVO)