over ons

wie wij zijn

Wij zijn een heel leuk bedrijf, althans dat vinden wij zelf. Vakidioten zijn we zeker.

Richard Normann

Richard Normann (1970) is oprichter van Energy-motion groepsdynamica en heeft zich volledig gespecialiseerd op het gebied van groepsdynamica en teamcoaching. Hij is opgeleid binnen het Europees instituut in Driebergen (De Baak) onder leiding van Dr. Jan Remmerswaal en Wim Goossens.

In 2000 heeft Richard Normann in Amsterdam de HBO-opleiding tot lichaamswerker en massagetherapeut afgerond aan de Academie voor Massage en Lichaamswerk. Via het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) is hij vanaf 1998 opgeleid tot docent Weerbaarheid. Als verdieping heeft hij de opleiding tot Rots & Water trainer gevolgd.

website: www.energy-motion.nl

Marc Gehrels

Marc Gehrels (1964) is in 2001 opgeleid tot videohometrainer/video-interactie-begeleider en gebruikt sindsdien de video in verschillende situaties. Hij werkt vanuit een krachtige empowerment-gedachte en gaat uit van de basisprincipes van de communicatie. Tevens combineert hij diverse methodes zoals competentiegericht werken,de systeemtheorie en de oplossingsgerichte methode, eventueel met behulp van de video.

Marc Gehrels werkt vanuit de visie dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen en hierin is de mens zelf verantwoordelijk. Iedereen wordt gezien als medeschepper van zijn huidige en toekomstige realiteit.

Transparant werken (zichtbaar en open) is voor hem een kernwaarde. Mensen waarmee hij gewerkt heeft omschrijven zijn aanpak als volgt: aandachtig, begripvol, confronterend, humoristisch, inspirerend, creatief, daadkrachtig en concreet.

Wim Goossens

Wim Goossens (1959) is expertdocent verbonden aan de Hogeschool Zuyd, Faculteit Sociale Studies opleiding Social Work te Sittard. Aldaar heeft hij een bijdrage geleverd aan een scala aan onderwijsontwikkelingen. Op het gebied van groepsdynamica en groepswerk heeft hij diverse opleidingsprogramma’s geschreven. Veel aandacht heeft hij besteed aan het ontwikkelen van de sociaal communicatieve trainingslijn binnen de opleidingen waarvoor hij werkt. Ook heeft hij nadrukkelijk een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de nieuwe opleiding Social Work.

Daarnaast ontwerpt hij als freelancer opleidingsprogramma’s, trainingen en workshops op het gebied van groepswerk en groepsdynamica voor diverse landelijke koepelorganisaties en landelijke opleidingen. In de afgelopen jaren zijn diverse publicaties van hem verschenen op het gebied van het werken met groepen.

Dr. Jan Remmerswaal

Jan Remmerswaal (1945) is sociaal psycholoog. Als opleider, trainer en adviseur is hij de afgelopen dertig jaar betrokken geweest bij een aantal opleidingen in het Hoger Onderwijs, zowel universitair als (post) HBO, en bij bedrijfsopleidingen binnen zeer uiteenlopende organisaties.

Hij publiceerde tien boeken en een groot aantal artikelen op het terrein van groepen en het begeleiden van groepen, waaronder het ‘Handboek Groepsdynamica’. Dit boek is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker op het vakgebied Groepsdynamica en heeft al voor vele HBO-opleidingen, trainingen en cursussen als standaardboek gediend voor groepsdynamica en teamcoaching.

Jürgen Peeters

Jürgen Peeters (1971) is sociaal readaptatiewetenschapper en psychotherapeut Interactionele Vormgeving en is oprichter van De Onderstroom in België. Hij volgt aan het Hellingeninstituut in Groningen een jaaropleiding 'Systeemdynamiek in organisaties'. Jürgen heeft onder andere ervaring in het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg (groepswerk, gezins- en thuisbegeleiding) en het werken met daders en slachtoffers van seksueel geweld.

De Onderstroom verzorgt trainingen aan hulpverleners rond weerbaarheid, gedragsproblemen, seksualiteit, seksueel misbruik, ontwikkeling van kinderen en jongeren, weerstand, stress, burnout, (traumatische) overdracht en tegenoverdracht en teamprocessen. Jürgen Peeters heeft voor Energy-motion in Nederland trainingen verzorgt. Energy-motion heeft in samenwerking met de Onderstroom trainingen verzorgd in België.

website: www.deonderstroom.be